TUYỂN DỤNG

9 Tháng Một, 2018

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng hệ thống kinh doanh, nay VPGLand cần tuyển 02 Trưởng Phòng Kinh Doanh với những nội dung cụ thể như sau: […]
9 Tháng Một, 2018

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN VIÊN KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng hệ thống kinh doanh, nay VPGLand cần tuyển 50 Chuyên viên Kinh doanh với những nội dung cụ thể như sau: […]